Broj 11

Broj 11

Jedanaesto telo predstavlja kristalizaciju i isp

Dalje

Broj 10

Broj 10

Desetka predstavlja svetleće telo, ono koje se n

Dalje

Broj 9

Broj 9

Broj 9 predstavlјa naše suptilno telo u kundalini

Dalje

Broj 8

Broj 8

Osmica predstavlјa telo prane, to je naša energij

Dalje

Broj 7

Broj 7

Sedmica predstavlјa auru koja je naše energetsko

Dalje

Broj 6

Broj 6

Ovaj broj predstavlјa oreol. Ne moramo biti sveci

Dalje

Broj 5

Broj 5

Ovaj broj značava fizičko telo. Petica je na pola

Dalje

Broj 4

Broj 4

U kundalini jogi imamo 10 tela od kojih su tri te

Dalje

Broj 3

Broj 3

Kada govorimo o trećem telu - pozitivnom, projekt

Dalje

Broj 2

Broj 2

Naše drugo telo pripada negativnom ili zaštitnom

Dalje