Projekti

NE ZAGADJUJ!: AEROZAGADJENJE

nature photo by Joe on Pixabay baner

Kvalitet vazduha i zagađivači

Jedno od osnovnih ljudskih prava je pravo na bezbednu, čistu, zdravu i održivu životnu sredinu. U našem Ustavu u Članu 74 piše: „Svako ima pravo na zdravu životnu sredinu i na blagovremeno i potpuno obaveštavanje o njenom stanju. Svako, a posebno Republika Srbija i autonomna pokrajina, odgovoran je za zaštitu životne sredine.Svako je dužan da čuva i poboljšava životnu sredinu.“

Svedoci smo da se poslednjih godina sve više priča o ekologiji, pa u vezi s tim i zagađenju vazduha zato što su neki naši gradovi bili u svetskom vrhu po zagađenosti. Uprvao zato o problemu aerozagađenja razgovaramo s diplomiranim meteorologom Miodragom Stojanovićem, koji smatra da je najgore ako se vazduh vidi.

Miodrag Stojanović, meteorolog

– Zagađivač vazduha je materijal u vazduhu koji može imati štetne efekte na ljude i ekosistem. Supstance mogu biti čvrste čestice, tečne kapljice ili gasovi. Može biti prirodnog porekla ili veštački. Zagađivači su klasifikovani kao primarni i sekundarni. Primarni zagađivači se obično proizvode prirodnim procesima kao što je pepeo iz vulkanske erupcije. Drugi primeri uključuju gas ugljen-monoksida iz izduvnih gasova motornih vozila ili sumpor-dioksid koji se oslobađa iz fabrika. Sekundarni zagađivači se ne emituju direktno. Umesto toga, formiraju se u vazduhu kada primarni zagađivači reaguju ili stupaju u interakciju. Prizemni ozon je istaknuti primer sekundarnog zagađivača.

• Da li zagađen vazduh može da utiče na životni vek?

– Zagađenje vazduha jako utiče na životni vek. Prema proučavanjima životni vek ljudi se u proseku skraćuje za 2,9 godina zbog aerozagađenja.

• Sa vazdušnim strujama ponekad nam stigne pesak iz Sahare. Da li vazdušne struje tako mogu da donesu i zagađen vazduh?

– Važna odlika atmosfere je njena velika pokretljivost. Smatra se da je vreme potpunog vertikalnog mešanja atmosfere do 80 dana, a horizontalnim strujanjima u stratosferi vazduh se izmeša za mnogo kraće vreme. Pomeranje vazduha u atmosferi je uzrokovano prijemom Sunčeve energije i modifikovano rotacijom Zemlje. Veća zagrejanost vazduha na ekvatoru nego na polovima pokreće vazdušne mase od ekvatorijalnih oblasti ka većim geografskim širinama, a veća zagrejanost Zemljine površine nego vazduha iznad nje glavni je uzročnik vertikalnih kretanja. Udaljenost do koje stiže zagađenje je zavisna od meteoroloških uslova i od osobina zagađivača. Najstariji registrovani atmosferski interkontinentalni transport se tiče pustinjske prašine, koja je primećivana iznad Evrope skoro svake godine. To je dobro poznati pesak iz Sahare koji dolazi jugozapadnim vazdušnim strujama. Ipak, najspektakularniji i dobro dokumentovani slučaj prašine je iz pustinja Azije do Severne Amerike, preko Pacifika. Dokazi za ovaj prenos se nalaze i u slojevima leda iz praistorije na Grenlandu.

• Na koji način vremenske prilike pojačavaju ili smanjuju zagađenje?

– Anticiklonalno vreme (vreme sa visokim vazdušnim pritiskom) kada je kretanje vazduha minimalno i kada je česta pojava magle, je usko povezano sa porastom aerozagađenja, odnosno zagađenje je veće kada se spusti magla. Nasuprot tome ciklonalno vreme (vreme sa sniženim vazdušnim pritiskom, sa čestim prolascima frontova) uz povezanost sa jakim vetrovima doprinosi smanjenju aerozagađenja.

Vršac spada u gradove Vojvodine s najkvalitetnijim vazduhom

• Vrščani se hvale da imaju najčistiji vazduh u Vojvodini... Koja mesta u Vojvodini imaju najzagađeniji vazduh?

– Prema meteorološkim podacima Vršac je grad koji najčešće ima košavu i zato taj kraj Vojvodine ima dobar kvalitet vazduha. Ali nije jedini, ima delova naše pokrajine gde duvaju severozapadni vetrovi: sever Bačke i sever Banata. Uopšte rečeno kvalitet vazduha u Vojvodini je dosta solidan, ali postoje i izuzeci. Prema merenjima mreže stanica Agencije za zaštitu čovekove sredine godinama je vrlo zagađen vazduh u Beočinu zbog industrije cementa i u Pančevu zbog hemijske industrije. Ponekad je zagađen i Novi Sad, naročito Rumenačka ulica, kada se gust saobraćaj udruži sa vremenskim prilikama koje doprinose zagađenju.

Kao što je istaknuto na početku jedno od osnovnih ljudskih prava je pravo na bezbednu, čistu, zdravu i održivu životnu sredinu. Razmislite koliko sami možete da doprinesete tome...

M. Jablanov

Foto: A. Jovanović