Mariniranje Miskolctopolc Foto M Jablanov

MAĐARSKA: MIŠKOLC

Banja u pećini – magnet za turiste

Mađarski grad Miškolc se nalazi 180 kilometara severoistočno od Budimpešte udalјen od slovačke granice samo 35 kilometara. Do njega može da se stigne autoputem, a kad

Dalje

Zamak Diošđer

Zamak Diošđer

Znamenitost Miškolca i njegov deo je brdo Avaš visine 283 metra gde se nalazi zamak Diošđer – prava atrakcija za turiste. Ime zamka je složenica od dve reči orah (dió) i prsten, krug (gy

Dalje