Pravila i uslovi korišćenja sajta

Poštovani korisnici, celokupan sadržaj na internet-stranici mariniranje.rs opšteg je i informativnog karaktera bez ikakvih garancija bilo koje vrste. Sadržaji na Mariniranju se pripremaju sa velikom pažnjom tako što se zalaže za najviši mogući stepen tačnosti podataka. Međutim, ova veb lokacija može da sadrži medijske objave kao i spoljne (stalne ili privremene) linkove ili veze ka veb lokacijama kojima upravljaju treća lica. Za to ne preuzimamo bilo koju pravnu odgovornost za netačnu informaciju. Takođe, ne preuzima odgovornost za bilo kakvu štetu koja direktno ili indirektno proističe iz upotrebe ovog veb portala. Takođe, ne preuzimamo odgovornost za bilo kakvu štetu koja direktno ili indirektno proističe iz upotrebe ove veb lokacije.
Mariniranje može da sadrži linkove ili pozivanja na web portale kojima upravljaju treća lica. Sadržaj koji je povezan sa spoljnim vezama - linkovima je van naše kontrole i našeg uticaja, pa zbog toga ne preuzimamo nikakvu odgovornost za takav sadržaj. Izričito odbacujemo vezu sa sadržajem stranica trećih lica do kojih vode linkovi naznačeni na Mariniranju. Pre svega ne preuzimamo odgovornost ni za kakvo kršenje zakonskih odredaba ili povredu prava trećih lica na tim stranicama. Korišćenjem ovih linkova, napustićete web stranice i pristupiti drugom web portalu na kome važe drugi uslovi korišćenja. Prema tome, ovim potvrđujete i saglasni ste da marinuiranje.rs nije odgovorno za dostupnost takvih spoljnih portala i nije odgovoran za sadržaj, usluge, proizvode ili druge materijale koji se nalaze ili su dostupni na tim portalima. Ukoliko odlučite da pristupite nekom od web sajtova na koje vode linkovi sa našeg sajta, činite to na sopstvenu odgovornost.