Mariniranje
Izdavač: Udruženje Mens sana – vita sana, Fruškogorska 19, Novi Sad
https://mariniranje.rs/
e-pošta: mariniranje@gmail.com
Glavni urednik: Marina Jablanov-Stojanović
Aministrator: Miodrag Stojanović
Registarski broj medija: IN000722

Sve fotografije i video prilozi su vlasništvo Mariniranja osim ako to nije drugačije navedeno.

Ukoliko ste zainteresovani da se oglašavate na Mariniranju, molimo vas da pošaljete upit na našu mejl adresu.

Poštovani korisnici, celokupan sadržaj na internet-stranici mariniranje.rs opšteg je i informativnog karaktera bez ikakvih garancija bilo koje vrste. Sadržaji na Mariniranju se pripremaju sa velikom pažnjom tako što se zalaže za najviši mogući stepen tačnosti podataka. Međutim, Mariniranje može da sadrži linkove ili pozivanja na web portale kojima upravljaju treća lica. Sadržaj koji je povezan sa spoljnim vezama – linkovima je van naše kontrole i našeg uticaja, pa zbog toga ne preuzimamo nikakvu odgovornost za takav sadržaj. Izričito odbacujemo vezu sa sadržajem stranica trećih lica do kojih vode linkovi naznačeni na Mariniranju. Pre svega ne preuzimamo odgovornost ni za kakvo kršenje zakonskih odredaba ili povredu prava trećih lica na tim stranicama. Korišćenjem ovih linkova, napustićete web stranice i pristupiti drugom web portalu na kome važe drugi uslovi korišćenja. Prema tome, ovim potvrđujete i saglasni ste da marinuiranje.rs nije odgovorno za dostupnost takvih spoljnih portala i nije odgovorno za sadržaj, usluge, proizvode ili druge materijale koji se nalaze ili su dostupni na tim portalima. Ukoliko odlučite da pristupite nekom od web sajtova na koje vode linkovi sa našeg sajta, činite to na sopstvenu odgovornost.