Beloglavi supovi – verni do smrti

Beloglavi sup ima raspon krila do 3 metra i težak je najviše do 9 kilograma, jer ukoliko je teži ne može da poleti. Mladunci koje roditelјi hrane, često budu teži i od 10 kilograma. No, kako samo to priroda može da uredi, mesec dana pred poletanje roditelјi prestanu da ih hrane da bi se mladi orlići vratili na težinu od 9 kila i mogli da polete.

- U periodu kada ptice treba da polete tada mi stalno dežuramo - otkriva nam Marko Obućina, rendžer Specijalnog rezervata prirode Uvac - prošle godine nam je 10 mladunaca palo u vodu, pa smo ih spasavali.

Zamolili smo našeg sagovornika da nam ispriča neku zanimlјivost vezanu za beloglave supove:

- Ove ptice ne koriste snagu krila da bi letele, nego one jedre, zato se i gnezde tamo gde je voda, u kanjonima da bi iskoristile vazdušne struje da polete. Zato je i Uvac idealno stanište za njih. Svake godine se obeleži jedna trećina populacije da bi se pratilo njihovo kretanje. Imamo podatke da su jedinke odavde viđene u Jemenu, da bi se posle nekoliko meseci ponovo vratile. To je udalјenost od 3.500 kilometara... Otkrio bih i to da ove ptice žive 25 do 30 godina i kada se partneri odaberu, oni ostaju verni do smrti. Interesantno je, da kod ovih ptica i mužjaci i ženke isto izgledaju, kod drugih vrsta orlova i sokolova ženke su krupnije. Ovde se samo DNK analizom može utvrditi kog su pola - otkrio nam je Marko Obućina rendžer Specijalnog rezervata prirode Uvac,

Marina Jablanov Stojanović

Foto: Pixabay