Broj 2

Broj 2

Naše drugo telo pripada negativnom ili zaštitnom umu. Klјučno pitanje za drugo telo je - da li ja mogu da predvidim sve opasnosti? Klјučna fraza za drugo telo je potreba pripadanja. To je veoma važno jer dvoje uvek žele da budu jedno. Dvojke uvek imaju želјu da se spoje sa nekim. To može da bude i potreba spajanja našeg ja i našeg višeg ja, jedinstva o kome i govori joga. Možete biti jedno i sa svojim partnerom, možete se sjediniti sa svojim poslom, sa svojim radnim kolektivom. Možete se priklјučiti nekoj grupi, možete nositi određenu vrstu odeće ili imati posebnu frizuru ili nakit, da biste bili deo te grupe.

Smisao je u tome da vi treba da umete da proračunate opasnosti tako da biste bili potpuno svesni toga što se dešava i da umete da odredite granice, a zatim da rešite šta bi bilo najbolјe za vas i za vaše nove odnose. U našem današnjem društvu ima toliko puno advokata, jer naš zaštitni um nije dovolјno razvijen.

Izazov: kada vam je broj 2 na slaboj poziciji (a to su broj duše, karme i puta) vi možete da se svega bojite i da se preterano štitite. Ili naprotiv da slepo idete i upadate u raznorazne negativne situacije jer se niste dobro zaštitili. Možete se osećati nesigurnim i ne možete da se rešite da krenete napred. Teško vam je da donosite rešenja, jer uvek postoji još neka opasnost koju mislite da niste predvideli. Postoji jaka želјa za pripadanjem, predanost i vernost. Tražite mesto u društvu gde možete osećati da ste potrebni drugima.

Snaga: kada je broj 2 na jakoj poziciji (dar od Boga, ili na sudbinskom broju) onda imate sposobnost da se nosite sa negativnim i tamnim stranama svake situacije. Vi umete da budete u dobrim odnosima sa drugim lјudima. Imate urođenu sposobnost da proračunavate sve negativne aspekte situacija. Umete da proračunate rizike. Umete da kažete ne svojim sumnjama. Umete da se zaštitite .

Problem broja 2 je eliminacija negativnih misli, zato bi tebalo uraditi kundalini mediaciju za otklanjanje negativnih misli.

Foto: Pixabay, Pexels