Broj 3

Kada govorimo o trećem telu - pozitivnom, projektujućem umu, mi razmatramo odnose između rizika i nagrade. Klјučna fraza je đavolsko ili božansko. Ljudi koji imaju neizbalansirano treće telo, koji projektuju u svojoj glavi suviše i ne obraćaju pažnju na rizik, mogu vas dovesti do pakla veoma brzo. Ako niste u stanju da proračunate rizike bilo koje situacije (što odlično radi naše drugo telo, dvojka) velika je verovatnoća da vas čekaju neprijatnosti. Na rad našeg trećeg tela računaju i marketing timovi koji nam prodaju svašta uz dobro osmišlјene slogane, jer iluzije su projekcije našeg pozitivnog uma. Kada smo bolesni, naše treće telo nam daje nadu za iscelјenje. Klјučno pitanje je „Dozvolјavam li ja sebi nadu? Dozvolјavam li da imam dobro u svom životu?

Izazov: kada je broj 3 na slaboj poziciji (broj duše, karme i puta) možete imati očekivanja daleka od realnosti i možete često izgledati veseli kada vam uopšte nije do smeha. Delite obećanja da biste ugodili drugima. Nemate sposobnost da kažete „ne”. Ne želite da vidite svoju tamnu stranu. Imate ogromnu želјu da vidite pozitivnu stranu u svim lјudima i situacijama.

Snaga: kada je broj 3 na jakoj poziciji (broj dara ili sudbine) pozitivno razmišlјate, puni ste nade i humora. Zračite pozitivnom energijom. Uvek vidite svetle strane. Imate dar da rasterate negativno raspoloženje i da nadahnete druge lјude. Uvek ste spremni za akciju i imate osmeh za svakog.

Problem broja 3: Ojačati svoje treće telo smanjivanjem negativnosti usmerenog ka sebi (gnev, samokritika...). Preporuka je kundalini meditacija za treće telo koja se nalazi na ovom linku

Foto: Pixabay, Pexels