Broj 5

Ovaj broj značava fizičko telo. Petica je na pola puta do 10 i smatra se brojem integracije, regulacije i transformacije. Postoji pet elemenata (zemlјa, voda, vazduh, vatra i etar). Ljudi imaju pet prstiju, pet čula i broj 5 je broj čoveka.

Fizičko telo je naša tačka oslonca, pomaže nam da živimo u ovom svetu i dozvolјava nam da prođemo kroz sve što nam je potrebno. Naše telo nam pomaže i u radu sa sobom, ono je naš najbolјi prijatelј. Često se dešava da petice idu iz krajnosti u krajnost, ili su preterano fizički aktivne, u svemu što rade preteruju ili su inertne i lјenje. Reč balans im je večita zagonetka.

Klјučno pitanje za peto telo je – Da li ja dozvolјavam sebi da koristim svoju snagu da bih pomagao drugima?

Izazov: petice ili uopšte ne obraćaju pažnju na svoje fizičko telo ili preterano brinu o njemu. Često petice čim otvore oči prvo urade skeniranje svog tela, gde nešto bolucka, gde škripi… One su najčešći gosti lekara i veliki hipohondri. Kada je petica u broju duše lјudima je teško da pomognu sami sebi i čini im se da njihovo telo ima previše nedostataka. Nivo energije im je jako promenlјiv, ili su preterano aktivni ili preterano pasivni.

Snaga: kada je broj 5 na jakoj poziciji onda se ima sposobnost da obučavaju druge i sposobnost samopožrtvovanja.

Petice imaju snažno i veoma lepo fizičko telo i visok nivo energije. Umeju da razgovaraju s decom i sa svim lјudima na njihovom nivou. Stoje čvrsto na zemlјi. Dobri su roditelјi. Umeju dobro da vladaju svojom energijom.

Problem: za lјude sa peticama u svojoj kundalini numerologiji je nestalni nivo energije, pa su veoma korisne fizičke vežbe i stalna fizička aktivnost.

Kundalini učiteljica Danica Cvetković preporučuje kriju za podizanje kundalini energije, ili bilo koju kriju koja je fizički zahtevna,  a ona se nalazi na ovom linku

 Foto: Pixabay, Pexels