Broj 8

Osmica predstavlјa telo prane, to je naša energija koju dobijamo disanjem. Čovek je smrtno biće, ima određenu dužinu života, određenu količinu energije i poslova koje treba da uradi za određeni, konačni vremenski period. Ideja praničkog tela je da nam je ta energija koju dobijamo udahom tj. disanjem, nedeljiva, nevidljiva i beskonačna. Naše disanje je dokaz da ljubav kao sila postoji u Univerzumu. Kosmički aspekt lјubavi je u tome da je prava lјubav jednostrana, bezuslovna i da ne traži ništa zauzvrat. To možemo reći i o disanju, ono ne traži ništa od nas, a daje nam život.

Klјučno pitanje - Dozvolјavam li ja sebi da budem neustrašiv?

Izazov: osmicama se često događa da nisu povezane sa beskonačnim polјem energije i ne postoji osećaj zaštićenosti. To se događa kada je broj 8 na poziciji broja duše, karme ili puta. Obuzimaju ih strahovi i često se povlače u samoću. Osećaju se ostavlјeni, nemaju energije, lјubavi ili vremena da rade ono što žele.

Snaga: kada je br 8 na ovoj poziciji (broj dara i sudbina), onda praničko telo radi dobro, puno je energije, lјudi su neustrašivi, puni vere i osećaju izobilјe u svemu. Mogu da upravlјaju svojim umom. Imaju sposobnost da predaju energiju drugima, jer su povezani sa beskonačnim izvorom energije. Često iscelitelјi imaju broj 8 na jakoj poziciji.

Problem: potreba za zaštitom, strahovi. Sve osmice bi trebalo da rade pranajamu (joga vežbe disanja). U suštini svaka pranajama je odlična za njih, ako se radi redovno, tj. svakodnevno.

Učiteljica kundalini joge Danica Cvetković preporučuje da se dah vatre. Više o o tome možete naći na ovom linku

Foto: Pixabay, Pexels