adult brunette pexels

DR ANA ŽIKIĆ O TRADICIONALNOJ KINESKOJ MEDICINI

Živeti u skladu sa promenama

- Oduvek me je privlačilo holističko lečenje, i shvatanje da je čovek deo jedne veće celine. Na Dalekom istoku to verovanje je sadržano u shvatanju da smo mi mikrouniverzum u kome vladaju isti zakoni kao i u makrouniverzumu. Poznavajući te zakonitosti, bolje ćemo upoznati sebe, ali u isto vreme možemo naučiti kako da se ponašamo u skladu sa ovim principima. U kineskoj medicini ovo je jedan da načina kako da sebe uskladimo sa promenom (pod kojom se delom podrazumeva i starenje) i kako da ostanemo zdravi. Kineska medicina i nas lekare, upoznaje bolje sa nama samima, a što bolje poznajete sebe, više možete da pomognete drugima - otkrila je kroz osmeh doktorka Ana Žikić, lekarka tradicionalne kineske medicine. Njenu posvećenost pacijentima i lekarskom pozivu najbolje ilustruje činjenica da je posle završenih studija medicine u Beogradu, upisala homeopatiju, a u isto vreme specijalističke studije fizikalne medicine i rehabilitacije (koje je sa uspehom završila). Ova mlada i energična žena se potom otisnula u daleku Kinu, u Peking da završi i studije tradicionalne kineske medicine. Sada svoje veštine i veliko znanje primenjuje u radu sa pacijentima kod nas, na Dalekom istoku, ali i širom sveta.

• Šta vas je usmerilo ka kineskoj medicini?

- Kao lekara, interesovalo me je šta je to što možemo da uradimo prilikom lečenja pacijenta, kako ga možemo edukovati i šta je to što on nakon lečenja može uraditi za sebe da bi ostao na putu zdravlja. Kineska medicina nas uči kako da se hranimo u skladu sa godišnjim dobom, a kako u slučaju određenog obolenja. Postoji i sistem vežbi Či gonga, Tai či čuana, Ba duan jina (jedan od najpoznatijih sistema vežbi Či gonga). Sve ove vežbe utiču na primarnu energiju čovekovog tela i ukoliko se redovno vežbaju efekat na zdravlje je primetan.

• Kineska medicina ima nešto drugačije postavke nego zapadna, koje su sličnosti, a koje razlike?

- Osnovna razlika je u tome da kineska medicina na osnovu skupa simptoma traži uzrok obolenja pacijenta, i više se usmerava ka lečenju uzroka, a ne posledica bolesti. Na Istoku se slažu da je ona možda sporija u izlečenju nego zapadna medicina, ali da je efekat trajniji i dublji, jer se dolazi do korena bolesti. Drevni Kinezi su verovali da je sve u prirodi či ili ki (energija, vazduh, dah) i da se dešava neprekidna razmena čija (energije) između nas i okoline. U našem telu postoje različite vrste čija. Interesatno je, da su za

odbrambenu energiju našeg tela odgovorna pluća. Odbrambena energija se kreće površinom naše kože. Zato su mehanički pokreti tapkanja po telu važni, jer otvaraju meridijane našeg tela, i pokreću odbrambene mehanizme, a to je ujedno i prva vežba u sistemu či gonga. Samopomoć je velika i jako efikasna primena kineske medicine.

• Energetski tokovi su veoma bitni u istočnjačkom pristupu medicini...

- Za zdravlje je bitno da nema energetskih blokada i da energija (či, ći ili ki) nesmetano kruži telom. Kaže se da je cilj kineske medicine neometan protok čija i krvi kroz telo, bilo koju od njenih metoda koristili, a ima ih 5 osnovnih (akupunktura, kinesko bilje, tuina-masaža, dijetologija i vežbanje či gonga ). Obično je bol prvi od znakova kada je ometan protok čija.

• Kod nas postoji poslovica da je mnogo bolje sprečiti nego lečiti. Na koji način se kineski lekari preventivno brinu o zdravlju pacijenata?

- Na osnovnu svog iskustva, života u Kini i u toku rada sa pacijentima, došla sam vremenom do ovog zaključka da svi volimo brze i efikasne rezultate. Iako nas kineska medicina uči mnogim važnim stvarima, pravo pitanje je - šta ja za sebe mogu da uradim sada? Kako već sada mogu da delujem na poboljšanje svoga zdravlja? Pravi odgovor je uskladiti se sa godišnjim dobom.

• Da li to znači da svaki ciklus u sebi sadrži neke zakonistosti?

- Da i dobro ih je poznavati. U jesen se preporučuje konzumiranje ljutkaste hrane, jer su pluća aktivni organ jeseni. Njih je dobro „otvoriti”, prodisati punim plućima, a ovaj ukus direktno stimuliše pluća. Zimi idemo ranije na spavanje, a nešto kasnije se i budimo, jer je telu potrebno više sna, mirovanja i jina. Zima pripada jin fazi godine, a jin znači mirovanje, materiju, crnu boju itd... Ovo su samo neki od primera. Preko hrane vežbanja, stimulacije određenih akupunkturnih tačaka - načini su raznovrsni. Drevni Kinezi nisu samo vodili računa o dužini života, nego i o njegovom kvalitetu, da stare zdravi, sposobni, kreativni.

• Na početku smo jeseni, kakvi su vaši saveti za ovo godišnje doba?

- Svi smo svedoci cikličnosti - smenjivanja godišnjih doba. Ista ova promena se dešava i u nama. Svako godišnje doba ima određeni organ, koji se aktivira u tom periodu. To znači aktivaciju određene funkcije našeg organizma... Na ovaj način postajemo bliži svojim emocijama, jer normalno je, da smo u jesen malo tužniji i plačljiviji, pošto je jesen doba kada se oslobađaju stare tuge. Po drevnim kineskim receptima koriste se i danas određene vrste kupki u koje se potapaju stopala. Biljke su odabrane u skladu sa aktuelnim godišnjim dobom. Svako godišnje doba, nosi novi izbor hrane, koje pokreću upravo taj organ ili sistem organa i dodatno nas.

Marina Jablanov Stojanović

Foto: privatna arhiva, Pexels