Važnost umerene fizičke aktivnosti

Procenjuje se da od ove bolesti u svetu boluje više od 150 miliona ljudi i da je ona u ekonomski razvijenim zemljama glavni uzrok slepila, uzrok polovine amputacija nogu, a da od svih osoba na dijalizi, četvrtina boluje od šećerne bolesti. Epidemiolozi predviđaju da će se, ako se preventivne mere ne sprovode intenzivno, broj obolelih u narednih 25 godina udvostručiti! Upitali smo dr Babić koliko je bitna fizička aktivnost:

- Fizička aktivnost je deo terapijskog programa, i primenjuje se zajedno sa dijetom, jer doprinosi lakšem i bržem iskorišćavanju glukoze u ćelijama mišića. Potpomaže delovanje insulina, i to preko mehanizma koji ne zavisi od povećanog izlučivanja insulina. Fizička aktivnost pobolјšava toleranciju glukoze, smanjuje povećano lučenje insulina, ali povećava senzitivnost na insulin. Osim toga povećava nivo HDL holesterola i snižava nivo triglicerida.  

- Povolјni uticaji ispolјavaju se i na mehanizme zaustavlјanja krvarenja. Osobe koje nisu redovno fizički aktivne često su gojazne i imaju veći odnos struka i kukova, što povećava rizik od nastanka insulin-nezavisnog dijabetesa i kardiovaskularnih bolesti. Kod postojanja genetske predispozicije, rizik nastanka insulinske rezistencije i pojave dijabetesa se može smanjiti redovnim upražnjavanjem fizičke aktivnosti. Preporučuje se šetnja, plivanje, lagane vežbe, joga i slično - objasnila nam je dr Slađana Babić.

Marina Jablanov Stojanović

Foto: Pixabay, Pexels