NAJAVA

DRAGAN PETROVIĆ O DREVNOJ KINESKOJ VEŠTINI ČI GONG

Uspostavljanje veze između mikro i makrokosmosa

Više od decenije Novosađani u letnjem periodu mogu da vide Dragana i Nadu Petrović obučene u tradicionalni kineski kimono kako u nekom od parkova sa grupom lјudi vežbaju tai či čuan i či gong. Taj njihov istrajni rad i želјa da se ova kineska veština širi na dobrobit naših građana je prepoznata od Gradske uprave za sport, koja je stala iza ovog projekta. Cilј je da se svim Novosađanima koji žele da vežbaju da bi unapredili svoje zdravlјe ovo besplatno omogući.

- Ovo je četrnaesta godina kako od maja pa do oktobra u Limanskom parku, supruga Nada i ja dva puta nedelјno držimo časove tai či čuana i či gonga za sve zainteresovane građane. Već smo krenuli s vežbanjem, ali naši sugrađani još uvek mogu da nam se priklјuče. U Limanskom parku vežbamo utorkom i četvrtkom od 17 do 18 sati. Ko želi neka se lagano i komotno obuče, ponese osmeh i neka dođe da zajedno vežbamo. Ova aktivnost je besplatna i drago bi mi bilo da se što više lјudi priklјuči – rekao nam je Dragan Petrović, trener karatea i učitelј ovih drevnih kineskih veština koje prenosi u klubu „Sun“.

• Ko može da vežba, da li ima nekih ograničenja?

- Ove drevne kineske veštine mogu da vežbaju svi od 7 pa do 107 godina. Praktikovanje nema štetnog dejstva niti ograničenja što se tiče uzrasta, pola i zdravstvenog stanja. Ovom veštinom mogu se baviti svi: zdravi i bolesni, mladi i stari, muškarci i žene. Preporuka je da se ova veština savlada uz učitelјa koji će pokazati kako se pravilno izvode ovi pokreti i kako se diše. Posle po želјi može da se vežba i samostalno, mada je uvek lepše kada se vežba u grupi.Tradicionalno se vežba na otvorenom, a priznaćete da je to najlepše u parku. Filozofija te veštine je da čovek treba da bude jedno sa prirodom.

• Vi već više od dve decenije vežbate tai či čuan i či gong. Da li biste nam nešto rekli o či gongu?

- Posmatrajući prirodu i čoveka, drevni mudraci Dalekog Istoka zaklјučili su da čovek svojim postojanjem zauzima samo mali deo ogromnog prostora koji nazivamo svemir. Baš zbog toga, on je kosmos u malom, jer u sebi sadrži sve njegove elemente. Istražujući vekovima, jer u Kini se sve meri i proverava ne vekovima nego hilјadama godina, dokučili su da svemir raspolaže neograničenom količinom energije koja bi mogla da koristi mikrokosmosu čoveka, ukoliko bi se između njih uspostavila veza. Kroz dugogodišnje, bolјe reći, hilјadugodišnje iskustvo otkrili su zakonitosti i veze uz pomoć kojih se ta dva univerzuma mogu dovesti u harmoniju.

• Da li biste nam otkrili kako se to postiže?

- Da bi se uskladio sa spolјašnjim, čovek, naravno, mora da nauči da upravlјa svojim unutrašnjim univerzumom! Metode i sisteme ovladavanja mikrokosmosom i zakonitosti usklađivanja sa makrokosmosom, Kinezi su osmislili u sveobuhvatno znanje i sistem koji su nazvali či gong.

• Kakva je to veština?

- Može se reći da či gong spada u sisteme unutrašnjih veština. Zašto – zato što su u njemu ujedinjeni um i telo. Svi pokreti tela kreću iz unutrašnjosti tela ka spolјa. Kretnje su sistematizovane, vođene jakom namerom i zajednički se povezuju u skladnu celinu, koja ostaje potpuno mirna, opuštena i usresređena. Ove vežbe jačaju i energizuju unutrašnje organe – klјučeve mladolikosti, nežno, kroz smirenost, preciznost i prirodnost.

• Da li biste nam to objasnili pomoću nekog primera?

- Kinezi smatraju da kad dođeš na ovaj svet dobijaš određenu količinu energije. Uporedimo tu količinu energije sa svotom novca, kao nekom zlatnom rezervom ili nasledstvom koje posedujemo – ako ga tokom života samo trošimo, imaćemo ga sve manje i manje i logično je da ćemo na kraju ostati bez njega. Kada tu životnu energiju (kao i novac) rasipamo ili trošimo više nego što imamo osećaćemo se loše. To se ispolјava kao hronični umor, iscrplјenost, bezvolјnost...

• Da li to znači da nas či gong uči da svoju energiju obnavlјamo, a ne samo da je trošmo?

- Tu životnu energiju su Kinezi nazvali či, a fizičari kvantno polјe i ona je svuda oko nas. Na žalost, mi smo se jako odvojili od prirode i više ne koristimo energiju koja postoji u njoj da bi se oporavili. Ako se vratimo prirodi i naučimo da koristimo njenu energiju, mi ćemo živeti u blagostanju, odnosno u zdravlјu, jer ćemo obnavlјati naše zlatne rezerve. Upravo nas či gong uči kako to da uradimo, jer je to sistem vežbi za unapređenje zdravlјa i postizanje srećnijeg i uravnoteženog života.

• Kako izgledaju či gong vežbe i u čemu se razlikuje od tai čija?

- Praktično, ovo je meditacija u pokretu – niz stojećih vežbi sa relativno malo pokreta. Napomenuo sam već da či znači energija, a gong je kultivacija – dakle „kultivacija životne energije“. Razlika je u tome što či gong vežbe nisu povezane u niz, već se vežbaju jedna po jedna, a pokreti tai čija su povezani u takozvane forme koje nose nazive po broju pokreta i stilu (npr. najpoznatija forma je Jang 24 pokreta). Osim toga pokreti tai čija imaju i borilački koncept, dok u či gong vežbama ne postoji borilački aspekt. Ipak, ove dve veštine su veoma povezane i svako ko vežba tai či čuan trebalo bi da vežba či gong i obrnuto.

Marina Jablanov Stojanović

Foto: privatna arhiva D. P.