Položaj prstiju jogina i svetaca

Džnana znači znanje i mudrost. Često se jogini vide sa ovim položajem prstiju, ali se na freskama  mogu videti i mnogi sveci čije ruke imaju ovaj položaj prstiju.

Izvodi se tako što vrh kažiprsta dodiruje vrh palca dok ostali prsti ostaju pravi. Ova mudra pomaže pri stimulisanju hipofize, poboljšavanju pamćenja, ali i raspoloženja.

Marina Jablanov Stojanović

Foto: Slobodan Šušnjević