Photo by rawpixel on Unsplash

Ezerjo

Na svetskom kongresu vinogradara i vinara, krajem XX veka, u Lisabonu, ocenjeno je da je svetska vinogradarsko-vinarska baština u opasnosti. Širom Zemlje, sadnja samo ograničenog broja klonova i univerzalnih sorti uzela je toliko maha da će se uskoro ponuda najstarijeg pića svesti samo na nekoliko sortnih vina.

Konstatujući da u svetu postoje mnogobrojne sorte, manje poznate, s visokim kvalitativnim potencijalima, članicama Međunarodnog biroa za lozu i vino (OIV), učesnici kongresa uputili su apel da prouče sve svoje sorte i da saznanja do kojih dođu šire i popularišu. Tako bi se u vinogradarstvu održala visoka raznovrsnost i time udovoljile potrebe i interesi proizvođača i potrošača.

Pomenuti apel prekasno je stigao u naša vinogorja. U dugoj krizi, koja je u njima tada doživljavala vrhunac, prvo su stradale stare, domaće, autohtone (samonikle) sorte. U eri opšte šardonizacije, i naša struka i nauka preporučivala je vinogradarima da napuštaju čokote koji su decenijama bili ponos i simbol naših vinorodnih krajeva.

Subotičko-horgoška peščara najilustrativniji je primer toga. Poznatih vina sa peska: kadarke, kevedinke i ezerjoa, simbola ovoga kraja kroz čitav prošli vek, danas ima samo u konobama nekolicine vinara. Tragajući za kevedinkom, kod Ferenca Šinke na Paliću imali smo priliku da probamo i ezerjo (Ezerjó), što na mađarskom znači hiljadu puta dobro. Kada su jeseni kišne grožđe lako trune, jer je osetljivo na prouzrokovača sive plesni, pa je narod zove još ezer-ros – hiljadu puta loše. Ezerjo imaju i Janoš Šomođi u Hajdukovu, Petar Čuvardić u Kelebiji i još nekolicina vinogradara, svi na manjim površinama.

Godine sa suvim i toplim krajem leta i početkom jeseni idealne za ezerjo: grožđe lepo sazri i izgubio višak kiselina, što je karakteristika ove sorte. Vino je tada sa 11 odsto alkohola i dobro izbalansirano ostalim sastojcima. Ništa u njemu ne štrči, lepe je žutozelenkaste boje, lako je i osvežavajuće. Jedina mana mu je što ga je malo, premalo da se zadovolje svi zahtevi.

Petar Samardžija

Foto: N. Stojanović, rawpixel on Unsplash, Pixabay