Iz jedne izolacije u drugu…

Iz jedne izolacije u drugu...

Vanja Bokun Popović je krajem februara otišla na naučnu ekspediciju u Južnu Ameriku za koju se spremala čitavu godinu. Krajnja destinacija je bila amazonska džungla u Peruu, gde se priklјučila grupi naučnika na istraživanju na koji način se drevna znanja mogu inkorporirati u modernu nauku, što i jeste tema njenih doktorskih studija. Otišavši tamo morala je biti spremna da provede 11 dana u izolaciji, ali ono čemu se nije nadala vrativši se u Limu (glavni grad Perua) da je ceo svet u izolaciji! U Srbiju, gde joj se sada nalazi porodica, nije uspela da se vrati, ali pošto poseduje i američki pasoš uspela je da se evakuiše kod svoje sestre u Denver (Kolorado, SAD) gde je u samoizolaciji. Ukoliko uskoro uspe da dođe u Beograd – takođe je čeka izolacija. Upitali smo je kako se nosi s tim:

– Samoizolacija je lekovita praksa koja je poznata kroz istoriju drevnih civilizacija. U Amazoniji se pod izolacijom smatra smeštanje osobe u jednostavnu kućicu u srcu džungle, daleko od drugih lјudi. Svrha ove osame je da se osoba posveti svom unutrašnjem svetu i promeni se tako da je prvobitna bolest više ne prepozna. U tom procesu važnu ulogu igra plemenski herbalista koji, u zavisnosti od simptoma, sastavlјa kuru – restriktivnu dijetu koja uklјučuje i lekovite bilјke. Amazonska plemena veruju da bilјke poseduju posebnu inteligenciju i da služe lјudima kao veliki učitelјi u promeni.

Na ovom neobičnom putovanju koje me je iz srca džungle neplanirano smestio u srce SAD, stavlјajući čitav okean između moje dečice, supruga i mene, najviše mi je služilo to što sam u iskustvu našla duboki smisao ne samo svoje transformacije, nego i transformacije drugih. Od prvog dana vanrednog stanja pokrenula sam serijal besplatnih seminara i radionica sa cilјem da podstaknem više lјudi da sagledaju dublјe značenje ovog (iz)vanrednog stanja.

Marina Jablanov Stojanović

Foto: privatna arhiva V.B.P.