Mariniranje kristali pixabay stones

LjILjANA FILIPOVIĆ, KRISTALOTERAPEUT

Iscelјujuća energija svetlosti

- Ništa na ovom svetu ne može da bude tako lepo kao čuda koja su nastala u prirodi. Jedno od tih čuda su kristali čiji se nastanak vezuje i za formiranje naše planete. Razne klimatske i atmosferske promene kao i rad vulkana doprinose njihovom stvaranju. Može se reći da su kristali DNK naše planete. Mada se razlikuju se po hemijskom sastavu, strukturi i načinu nastanka, svi oni su minijaturna skladišta, koja sadrže zapise o razvoju Zemlјe i nose u sebi neizbrisiva sećanja o moćnim silama koje su je oblikovale. Kojeg god oblika ili boje bili, njihova kristalna struktura im omogućava da upijaju, pohranjuju, usmeravaju ili emituju energiju – rekla nam je Čačanka Ljilјana Filipović, kristaloterapeut, kojoj su ovi čudesni kamenčići ušli u život još dok je bila tinejdžerka.

- Mojih prvih pet kristala su: tigrovo oko, sokolovo oko, ametist, tirkiz i rozenkvarc. Bila sam potpuno fascinirana njima. Tada smo živeli u Sarajevu, i malo se znalo o kristalima, što me je samo još više intrigiralo da ih proučavam i da se bavim njima. Prikuplјala sam literaturu, skuplјala i kristale, pravila nakit od njih… Uvek su ovi čudesni kamenčići imali važno mesto u mom životu, a onda sam pre nekih desetak godina rešila da znanje i lјubav pretvorim u svoju profesiju, jer se njima bavim već trideset godina. Čak sam tu svoju lјubav prenela na sina i on je upisao Rudarsko-geološki fakultet u Beogradu.

• Šta su kristali?

- Kristali su izvori svetlosti iznedreni iz majke zemlјe, nastajali milionima godina. Oni su, zapravo, posebna vrsta čvrstog stanja sačinjena od pravilno raspoređenih atoma u obliku rešetke. Većina kristala ima pravilne geometrijske oblike glatkih površina i oštrih ivica. Isto tako, većina njih se nalazi u gustim masama, npr. u metalima, dok su drugi samostalni, kao što je zrno šećera. Neki od njih su sjajni i prozirni, što im daje predivan izgled. Ime su dobili po grumenju kvarca koje su stari Grci zvali „kristalos” i za koje su mislili da je led koji se ne topi.

• Da li su retki i zašto su dragoceni?

- Nije njihova dragocenost u tome što su retki, jer većina i nije tako retka, nego su dragoceni zbog svoje vibracije. Napomenula bih da sve živo, ali i svaka materija ima svoju vibraciju. Sada postoje instrumenti i te vibracije su merlјive, ipak, nekada su lјudi prepoznavali njihovu vrednost po osećaju koji su imali, jer su mnogo više bili u saglasju s prirodom nego danas. Oduvek su ih koristili za iscelјivanje. Danas se nauka koja se bavi izučavanjem kristala zove mineralogija, dok se kristaloterapija bavi iscelјivanjem pomoću kristala.

• Zašto nam je vibracija kristala bitna?

- U zavisnosti od vrste i boje, kristali imaju spektar vibracija na kojima vibriraju. Jedino gorski kristal koji je obrađen na poseban način (Vogel kristal) ima konstantnu vibraciju na 454Hz. Naučnik i pronalazač ultralјubičaste lampe Marsel Vogel je tokom svog izučavanja kristala i vode došao do zaklјučka da voda (kada se zaledi) i čisti kvarc imaju isti način skladištenja infomacija u svojoj makromolekularnoj strukturi i vibriraju kao neki muzički akord koji je „zaroblјen“ unutar te strukture.

• Koliko je mogućnost da se u kristalne strukture skladište informacije primenlјiva?

- Baš zbog te osobine danas se kristali veoma mnogo koriste, više nego što zamišlјamo! Moderna nauka je svojstvo skladištenja informacija iskoristila za proizvodnju mikro-čipova, upravo zato jer kristal pamti sve informacije koje su u njega utisnute. To nas dovodi do toga da se kristali mogu programirati i koristiti za tačno određene namene između ostalog i za iscelјivanje.

• Na koji način?

- Mi nismo samo materijalna bića, mi smo i energetska bića. To je dobro poznato kineskom i indijskom tradicionalnom medicinskom sistemu. Imamo auru i energetske vrtloge, tj. čakre. Za čakre postoji i naša skoro zaboravlјena slovenska reč, a to je žvir – životni vir. Svaki naš organ ima svoju vibraciju, osim toga i svaki naš vrtlog ima svoju vibraciju. Kako dolazi do bolesti – tako što se poremeti ravnoteža u organizmu, a kristali nam tu mogu pomoći da svojom vibracijom ponovo povrate sklad. Zadatak kristala, upravo zato što dobro pamte informaciju, je da preuzmu svakodnevni stres. Taj njihov uticaj ćete osetiti trenutno. Kristali deluju na tri nivoa: fizičkom, psihoenergetskom i duhovnom.

• Ako kristali „kupe” naš stres, da li se mogu prepuniti?

- Zbog svog svojstva da skladište informacije, oni se pune, pa ih treba s vremena na vreme i isprazniti, odnosno očistiti ih. Najbolјi način da se oni očiste tj. reenergizuju je da se stave pod mlaz tekuće vode, no ovo pravilo ne važi za sve kristale. Neki lјudi ne žele da svoje kristale daju drugima da ih dodirnu kako im ne bi tuđa energija naškodila. Ukoliko je ta energija negativna, bolјe da dodirnu kristal nego vas, jer će kristal pokupiti negativnu energiju i lakše je njega posle očistiti, nego da se vi oslobodite negativne energije.

• Da li su lјudi pravili nakit zato što su voleli da se ulepšavaju ili je nakit imalo sasvim drugu namenu?

- Funkcija nakita je bila pre svega iscelitelјska, a ne modna, jer se nakit uvek nosio na strateški važnim energetskim tačkama. To je oko vrata gde nam se nalazi grlena čakra: to je centar ispolјavanja našeg sopstva. Nosio se oko ruku (narukvice) i oko nožnih članaka jer se tu nalaze preseci meridijana i tačke koje dobro prenose energiju, oko pojasa i zatim na ušnim školјkama na kojima se nalaze sve naše refleksne tačke.

• Spomenuli ste pojaseve, od čega su se oni pravili i čemu su služili?

- Pojasevi su se uglavnom pravili od žutog kamenja od karneola, topaza, žutog jaspisa, tigrovog oka i nosili su se oko struka ili nešto niže oko sakralnog centra. Zašto oko pojasa – jer tu je naš centar moći, a njegova boja je žuta, dok su narandžasto kamenje nosili oko sakralnog centra jer to je centar naših predaka, našeg zadovolјstva, polne moći. Kod žena je on bio jako važan zbog reproduktivnih organa. Mada ni kod muškaraca nije bio zanemarivan, jer lјudima na vlasti je bilo važno da budu u kontaktu s energijama i znanjima predaka.

• Da li tu spadaju krune?

- Da, naravno, krune i dijademe kojima je zadatak da povežu s višim sferama. Čak su se za krune posebno birali kristali koji su imali zadatak da povežu vladare s božanskim energijama i pomognu da pravedno vladaju na dobrobit svojih podanika. Nakit se uvek pravio od plemenitih metala i dragog ili poludragog kamenja samo zato što je to bio najbolјi način da se energija tog kamena prenese u organizam.

Marina Jablanov Stojanović

Foto: privatna arhiva, foto Atelje, Pixabay

Lekovita svojstva kristala