Ti si jedan od nas

MARIJANE FRANKE-GRIKŠ: TI SI JEDAN OD NAS

Put za drugačiji koncept škole

Da li postoji škola gde nema nasilja, u kojoj đaci s radošću stiču znanje poštujući svoje profesore? Deluje utopijski, ali nije nemoguće, bar prema dugogodišnjoj i bogatoj praksi koju je opisala u knjizi „Ti si jedan od nas” Marijane Franke-Grikš, savetnica mnogih svetskih vlada u oblasti obrazovanja i vaspitanja. Knjigu je prevela Ivana Marković, potvrdivši tako da ima dobar njuh za knjige koje pomeraju granice. Inače, Marijane Franke-Grikš je tokom 25 godina radila kao nastavnik u školi i tokom svoje nastavničke karijere uporedo se bavila i terapeutskim radom, psihoterapijom i konstelacijama prema metodi Berta Helingera.

Marijane Franke-Grikš

Sam Bert Helinger, koji je utemeljitelj metode porodičnog poretka, odnosno porodičnih konstelacija, kada je izdata knjiga „Ti si jedan od nas” u Nemačkoj, je rekao da je posebna, jer sadrži obilje iskustava i bliska je svakodnevnom životu. Puna je primera koji su impresivni i ulivaju nam nadu. Teraju nas da se i sami oprobamo. On smatra da je istovremeno je jasan i praktičan vodič za roditelje i nastavnike.

– Misli i učenje Berta Helingera koje sam iskustveno doživela na mnogim radionicama, imale su najtrajniji učinak na decu. Ona su potpuno preobrazila način na koji su videla svoj dom i svoju školu. S tim novim načinom sagledavanja sveta, bilo je lako i nadahnjujuće razmeniti i primeniti ono što sam naučila, izjavila je Marijane Franke Grikš.

Ivana Marković

Ono što je Marijane primetila je da su primenom ove metode nakon kraćeg vremenskog perioda deca s neverovatnim entuzijazmom počela da rade domaće zadatke, donoseći nove ideje, znanje i sugestije za razrešenje problema za koje nikad nije mislila da su mogući. Primena ove metode uključuje zone ličnog razvoja deteta u kući i školi, kao i suštinski aspekt škole same po sebi: pitanja efkasnosti učenja, bavljenja novim područjima znanja i tehnikama učenja koje uključuju maštu... Nije zaobiđeno ni suočavanje s agresivnošću u školi...

Korišćenjem metoda porodičnog rasporeda deca su bila u stanju da fizički osete vezu s porodicom iz koje potiču i bila su u položaju da s ljubavlju dožive svoj odnos s majkom, ocem, braćom, sestrama i prijateljima. Naučila su dobru stranu loših stvari i videla da su njihovi roditelji ljudska bića. Deca su uspela da nauče sve te stvari bez ikakvih udžbenika ili testova. Sistemski rad u školi može da otvori put za potpuno novi koncept škole u kojem je ona sastavni deo stvarnog života i u kojem iskustvo služi kao osnova za učenje, otkrila je Marijane Franke-Grikš.

Marina Jablanov Stojanović

Foto: privatna arhiva