Mit o Tezeju i Minotauru

Izlaz iz lavitinta

Oblik kritskog lavirinta je poznat i sa kovanica i za sada nema arheoloških potvrda za njegovo postojanje na Kritu. O lavirintu govori i čuveni mit o Minotauru i Tezeju.

Naime, sin kritskog kralјa Minoja bio je Minotaur – pola čovek, pola bik. Zbog Minotaurove nakaznosti Minoj je zamolio čuvenog graditelјa Dedala da mu sagradi mesto gde će boraviti ovaj kralјevski sin i iz kojeg je nemoguće izaći – lavirint.

Drugi Minojev sin je bio Androgej koga su Atinjani iz lјubomore ubili jer je uvek pobeđivao na Panatenskim trkama. Iz osvete Minoj je tražio od Atinjana lјudske žrtve – po sedam mladića i devojaka na svakih devet godina, koje je predavao čudovištu Minotauru.

Kada je ovo žrtvovanje treći put došlo na red Tezej, već poznati junak, ponudio se da ode kao jedan od onih koji bi trebalo da budu žrtvovani. Tezej je imao plan i zaštitu boginje lјubavi Afrodite koja je učinila da se Minojeva kći Arijadna u njega zalјubi. Ona mu je dala mač kojim je ubio Minotaura i pomogla da izađe iz lavirinta davši mu klupko vunice.

Neki psiholozi ovaj mit posmatraju simbolički, pa je heroj Tezej svest koja ulazi u životnu borbu s onim nižim, animalnim u sebi (podsvest). U toj bici pobeđuje zahvalјujući svojoj hrabrosti da uđe u mračni lavirint (vlastitu unutrašnjost) i da uz pomoć Arijadne (duše, višeg ja) koja mu daje oružje, ali i spasonosnu nit kojom ostaje vezan uz ono najbolјe u sebi. Heroj-pobednik je onaj koji ostvari pobedu nad svojim nižim aspektima tako da ih može koristiti po volјi, nadahnut dušom.

M. Jablanov Stojanović

Foto: Pixabay, wikipedia