Mudra života

Prana mudra (mudra života)

Ovu mudru zovu mudra života, jer povećava vitalnost tela. Izvodi se tako da palcem dodirujemo jagodice prstenjaka i malog prsta. Na fizičkom nivou može da pomogne u poboljšavanju imuniteta. Nema vremenskog ograničenja za praktikovanje ove mudre.

Marina Jablanov Stojanović

Foto: Slobodan Šušnjević