Poreklo imena Drina

Poreklo imena Drina

Istoričar Konstantin Jiriček smatra da se u imenu Drine krije praslovenska osnova DER od koje je nastao glagol derati (cepati, kidati), jer snaga vode ima moć da dere stene planina i formira izgled zemljišta svoga toka.

Međutim prof. dr Ranka Kuić smatra da sufiks INA ukazuje da je ime ove smaragdne lepotice keltskog porekla, mada ima i drugih mišljenja da je turskog porekla. Naime, sultan Mehmed Fatih, čiji se konj utopio u ovoj reci, viknuo je „Bu su derin!”, što znači: „ova voda je duboka” i da je kasnijom modifikacijom nastalo današnje ime Drina.

Mesto za uživanje – Kamp na Drini

Zanimljivo je da je nadimak kraljice Viktorije bio Drina, ali nije imao veze sa našom rekom, već sa njenim krštenim imenom Aleksandrina. Međutim, ime ćerke Roberta de Nira – Drina zaista je inspirisano Drinom, a pre svega Andrićevim romanom „Na Drini ćuprija“.

Marina Jablanov Stojanović

Foto: Mariniranje