Rađev kamen

Spomen ljubavi kosovskom junaku

– Rađevina nosi ime po našem čuvenom vitezu Rađu, koji je bio jedan od sedam vitezova kneza Lazara i kao takav je učestvovao u Kosovskom boju. Rađ nije poginuo u toj bici, ali na povratku sa Kosova u Krupanj ga je sačekala najezda Ugara koji su iskoristili priliku da zauzmu ove teritorije. Vitez je u sukobu s njima poginuo, a njegova verna ljuba Anđelija je podigla spomenik – beli obelisk, koji je danas poznat kao Rađev kamen. Po vitezu Rađu čitava ova oblast je dobila ime Rađevina – otkrio nam je Mladen Stefanović, v.d. direktor TO Krupanj.

Marina Jablanov Stojanović

Foto: wikipedia