Restauracija po meri novih generacija

Prostor za kulturna dešavanja

Ni „neki novi klinci” nisu imuni na lepotu i se trude da nađu načina da je sačuvaju. Tako je, bar u svom završnom radu na postdiplomskim studijama arhitekture venecijanskog fakulteta IUAV, studentkinja arhitekture Mirjana Mirić uradila projekat „Restauracije i inovacije vile Špicer”.

Kako saznajemo, Mirjana u budućnosti planira da organizuje različite radionice upravo na temu restauracija objekata od kulturnog i istorijskog značaja, jer veruje da devastirana građevina nosi ogroman potencijal.

U svom master radu izložila je jasan predlog restauracije Špicer-Orenštajnovog dvorca. Analizom lokacije i položaja, Mirjana je došla do zaklјučka da bi objekat mogao da se rekonstruiše kao prostor za održavanje raznih kulturnih i društvenih događaja, sa dve sobe i apartmanom za smeštaj gostiju.

M. Jablanov Stojanović

Foto: privatna arhiva