Bilјkama do duhovnog zlata

- Mnogi pomisle da je duhovnost kompleksno vezana sa religijom, dok drugi tumače da je to širok koncept povezan sa emocijama, ponašanjem i filozofijom. Smatram da je duhovnost univerzalno lјudsko iskustvo koje nas povezuje ili dovodi u veću harmoniju sa sadašnjim trenutkom. Kako otkriti smisao života, kako ostvariti duboki odnos sa nečim većim od sebe?– Svedoci smo dosta duhovnih tehnika koje su u upotrebi, od reikija, Silva metode, hipnotičkih i nehipnotičkih regresija, teta hilinga, rekonekcije i mnogih drugih. Još je Paracelzijus govorio da je cilј alhemije da pobolјša efikasnost lečenja, a cilј duhovne alhemije da odgovorimo na pitanja ko smo, odakle smo i gde idemo, odnosno da „vođstvo“ ličnosti pretvorimo u duhovno zlato – okrila nam je Snežana Jović, farmaceutkinja, homeopata i vrsna poznavateljka biljaka i eteričnih ulja.

• Da li je put do duhovnog zlata trnovit i dug, da li je dostižan?

– To je individualno. Ponekad je dovolјno da se promeni percepcija i shvati da je život tok kome se treba prepustiti da bi se došlo do radosti. Što ste više sa životom: lakim i teškim, radosnim ili tužnim, postaje vam jasnije da život radi najbolјe za vas. Budite radoznali, a ne u otporu i kontroli. Tek tada ćete osetiti, kako to kaže Ekhart Tol, da „niste u Univerzumu, nego ste vi Univerzum, njegov suštinski deo. Na kraju, niste osoba, već žarište gde svemir postaje svestan sebe! Zar to nije čudo?

• Kako nam esencijalna ulјa pomažu na putu duhovnosti?

– Bilјke imaju dušu, a etarsko ulјe je najkoncentrovaniji nosač njene duše. Šta se dešava kada pomirišemo ulјe? Put mirisnih molekula otkriva nam fiziologija: oni se prvo rastvaraju u sluzi koja je obloga mirisnog epitela na krovu nosne šuplјine. Ovi molekuli stimulišu receptore za miris, a oni prenose signale do mesta gde se oni pretvaraju u nervni impuls i dalјe se prenose mitralnim ćelijama do dela u mozgu koji je odgovoran za mirise. Limbički sistem čini amigdala, zajedno sa hipokampusom i hipotalamusom, strukturama koje obrađuju emocije i odgovorne su za asocijativno učenje i formiranje novih uspomena. Kako miris eteričnih ulјa ide direktno do amigdale, a ona je „odgovorna“ za duhovnu praksu, onda ova ulјa možemo da koristimo kao asistente u svim tehnikama.

• Koje su to tehnike?

– Dve najpoznatije svakodnevne duhovne tehnike su meditacija i molitva. Pre praktikovanja, možemo uz pomoć aroma lampice, raspršivača ili jednostavnom inhalacijom da pripremimo sebe, umirimo um i oslobodimo razne blokade. Korišćenjem etarskih ulјa lavande, žalfije, kedra, palo santo možemo da očistimo prostor, uklonimo stagnirajuće energije, uzemlјimo se, opustimo, osećemo se dobro u sigurnom prostoru i prepustimo se. Korišćenje etarskih ulјa u meditaciji je preporučlјivo, posle nekog vremena sam miris, ako ste na poslu, će vas dovesti u opušteno stanje i bez meditacije. Koliko mirisi imaju uticaja na nas je primer da će vezanost za neku osobu biti jača ukoliko se miriše odeća koja pripada toj osobi, nego ako se gleda njegova slika.

• Koliko je bitan holistički pristup?

- Naglasila bih da se nalazimo u polјu integrativne medicine, gde uspešno spajamo klasičnu medicinu sa tradicionalnim granama. Holistički pristup znači da mi nismo mehaničari, pa ćemo „popraviti kvar“, jer mi mi nismo samo ćelije, tkiva ili organi. Čoveka ne posmatramo samo kao fizičko telo, već sagledavamo i druge slojeve, njegove emocije, stanje duha... Cvetne esencije, homeopatija i aromaterapija teže uspostavlјanju ravnoteže, a istinsko iscelјenje se postiže kada su svi nivoi u ravnoteži.

Marina Jablanov Stojanović

Foto: M. Jablanov, pixabay

Tamjan
Majčina dušica
Bosiljak
Hajdučka trava
Perunika
Kamilica