NIŠ: CARSKA REZIDENCIJA MEDIJANA

Bista cara Konstantina Velkog

Konstantinov doprinos širenju hrišćanstva

Na veliki hrišćanski praznik kao što je Uskrs lepo je setiti se onih koji su pomogli da se Isusove reči šire i da hrišćani ne budu

Dalje