Mariniranje centar Apatina muz skola Foto M Jablanov

ZDRAVA SRBIJA: APATIN I BANJA JUNAKOVIĆ

Grad kojem je glavna ulica Dunav

Apatin je lepa vojvođanska varoš u zapadnoj Bačkoj, na Dunavu. Povolјan geografski položaj, blizina Dunava i prirodna bogatstva ovog kraja: plodno zemlјište, šume, obil

Dalje