Mariniranje Miskolctopolc Foto M Jablanov

MAĐARSKA: MIŠKOLC

Banja u pećini – magnet za turiste

Mađarski grad Miškolc se nalazi 180 kilometara severoistočno od Budimpešte udalјen od slovačke granice samo 35 kilometara. Do njega može da se stigne autoputem, a kad

Dalje