Broj 11

Broj 11

Jedanaesto telo predstavlja kristalizaciju i ispoljavanje svih tela zajedno. Ključna fraza je - kraljevski, veličanstven. Ključno pitanje je - Da li ja sebi dozvoljavam da znam sve i da budem s

Dalje