Mariniranje Leopold Herencic foto R.HADzIC

OLIMPIJAC LEOPOLD HERENČIĆ O SPORTU

Uživanje i krepko zdravlјe

Sport je rat u kome jedino nema pucanja - reči su čuvenog vizionara i pisca Džordža Orvela. Stvarnost nas sve više i sve češće uverava da je ovaj veliki pisac bio u pravu, je

Dalje