Internet u školama samo za edukaciju

Deca više ne osećaju da je dete pored njega drug

• Koliko se škola prilagođava velikom uplivu i prodoru Interneta i informacionih tehnologija?

– Nikako ne bi trebalo prenebregnuti da deca putem kompjute

Dalje