nature photo by Joe on Pixabay baner

NE ZAGADJUJ!: AEROZAGADJENJE

Kvalitet vazduha i zagađivači

Jedno od osnovnih ljudskih prava je pravo na bezbednu, čistu, zdravu i održivu životnu sredinu. U našem Ustavu u Članu 74 piše: „Svako ima pravo na zdravu životnu sredinu

Dalje