Životni put

Životni put

Prepoznavši umetničku crtu kod Suzane Gros-Marković, koja je od svojih prvih koraka volela da peva i pleše, njena majka koja je i sama bila umetnica (završila je likovnu akademiju), usmeril

Dalje