Tvrdjava RAM pogeld sa Dunava 1 Mariniranje Foto M Jablanov

RAMSKA TVRĐAVA NA DUNAVU

Na Dunavu Ram, a u Ramu hram...

Put do tvrđave Ram nas je doveo do mesta Stara Palanka kod Banatske Palanke gde smo, kao u neka davna vremena, sačekali skelu kojom smo prešli Dunav, koji je na ovom mes

Dalje