Mariniranje Ivana Kezic Foto priv arhiva

IVANA KEŽIĆ O SAMOSPOZNAJI

Kako otkriti sebe

– Na prvim stranama „Metafizike” čuveni antički filozof Aristotel, kaže da je od svih živih stvorenja čovek takvo biće, koje po sopstvenoj prirodi teži znanju! Dakle, ta naša težnja z

Dalje