Mariniranje Ceca Marjanovic priv arhiva

SVETLANA MARIJANOVIC O INTUICIJI

Kako čuti unutrašnji glas

– Intuicijom su se tokom istorije bavili i filozofi i naučnici pokušavajući da objasne taj fenomen. Smatrali su da je jedan od temelja ljudske spoznaje. Poznati psiholog Karl

Dalje