Fall of Constantinople Wikipedia

Kako je pao Konstantinopolj

Pad Vizantije

Da bi se shvatilo kakva blaga sve Instanbul krije mora se malo zaviriti u istoriju. Ova tema se nametnula sama po sebi, a po mom osećaju ključni trenutak za ovaj grad je kada je on osvoje

Dalje