Araca Foto TO N Becej

ARAČA – SREDNJOVEKOVNI SPOMENIK U BANATU

Ričard Lavlјe srce vidao rane banatskim blatom

Arača je ranohrišćanska bazilika koja spada u najznačajnije spomenike srednjeg veka na tlu Vojvodine. Nalazi se na putu od Novog Bečeja prema Kikindi u de

Dalje