Mariniranje - Abu Simbel - Hram sunca

ASUAN – EGIPAT 2 DEO

Poduhvati drevnih i svremenih graditelja

U drevnom Egiptu na desnoj obali Nila, odmah ispod prve katarakte je bio grad Svenet.

Dalje