Internet u školama samo za edukaciju

Internet u školama samo za edukaciju

• Koliko se škola prilagođava velikom uplivu i prodoru Interneta i informacionih tehnologija?

– Nikako ne bi trebalo prenebregnuti da deca putem kompjutera i pametni

Dalje