Mariniranje Tatjana Medved

RUKOMETAŠICA TATJANA MEDVED

Neprocenjive sportske lekcije

Srce nam zaigra kada svira naša himna i kada su naši sportisti na postolju. Njihovim uspesima se svi dičimo, a za neuspehe su sami krivi – takav je najčešće naš odnos prem

Dalje