Mariniranje Raspevani Adjela i Zivan Saramandic Foto priv arhiva

Uticaj Živana Saramandića

Čuveni bas Živan Saramandić je bio Anđeli brat od strica. Porodica Saramandić potiče iz Aranđelovca i bila je mnogobrojna i m

Dalje