NAJAVA

TATJANA KARAJANOV O HOMEOPATIJI

Zdravlјe je u našim rukama

O zdravlјu mislimo tek kada ga narušimo, a tada se trudimo da pronađemo što kraći put ne bi li ponovo bili zdravi. Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije homeopatija je po broju svojih korisnika druga metoda lečenja u svetu, odmah iza kineske tradicionalne medicine, na trećem mestu je fitoterapija, a tek četvrta je klasična (alopatska) medicina. Njen začetnik je Samuel Haneman, nemački lekar iz XVIII veka. Iako je kod nas homeopatija počela da se praktikuje tek poslednjih dvadest godina, dr Petar Stanković je spominje u knjizi „Božanstvena medicina” koja je izdata još daleke 1941. godine. O dobrobitima holističkog pristupa zdravlju, a povodom Svetske nedelјe homeopatije razgovarali smo s homeopatom Tatjanom Karajanov Ilić.

- Iza mene je 12 godina homeopatskog iskustva i preko 4000 pacijenata koji su prošli kroz moju praksu. Kao predavač homeopatije, tragajući za što boljim načinom kako da objasnim studentima dejstvo homeopatskih preparata na čovekovo zdravlje, počela sam da istražujem najnovija saznanja klasične i kvantne fizike i tu pronašla sve odgovore.

Današnje nauke tek sada počinju da razumeju ono što je Samuel Haneman razumeo pre 200 godina. Ovaj nemački lekar i hemičar bio je veliki um ispred svoga vremena. Spoznao je da svaki organizam poseduje neki odbrambeni mehanizam, koji je odgovoran za održavanje ravnoteže između procesa koji nastoje da naruše red u organizmu i procesa koji nastoje da održe taj red. Taj mehanizam je nazvao vitalnom silom. Odlučio je da se posebno fokusira na razumevanje tog „unutrašnjeg iscelitelјa“ i da pronađe način kako da ga osnaži ne bi li došlo do iscelјenja. To je bilo klјučno za nastanak homeopatije.

- Jedan od osnovnih principa homeopatije je zakon sličnosti (simila similibus curentur), koji predstavlјa princip rezonancije za stimulaciju vitalne sile, tj odbrambenog mehanizma. Danas znamo da svaka supstanca ima svoje elektromagnetno polјe. Potrebno je dovesti supstancu na nivo vibratornog polјa i dovesti ga u rezonacu sa vibratornim polјem čoveka. To se postiže rastvaranjem supstance iznad Avogadrovog broja, tj. iza tačke u kojoj više nema ni jednog molekula originalne supstance. Ovo se zove proces potenciranja što predstavlјa još jedan princip homeopatije – rekla je Karajanov.

Naime, putem rezonancije određeno elektromagnetno polјe neke supstance može imati uticaj na elektromagnetno polјe našeg tela. Takav uticaj na lјudski organizam ima efekat upravo na sve nivoe njegovog postojanja istovremeno: mentalni, emotivni i fizički. Nakon dejstva takvog homeopatskog sredstva u praksi se pokazuje da pacijent prvo menja mentalne obrasce što će kasnije dovesti i do promena na fizičkom nivou. Nјegova percepcija stvarnosti se menja i zahvalјujući tome će imati drugačije emocije koje će uticati na proizvodnju blagotvornijih biohemijskih precesa, što će imati iscelјujući efekat i na njegovo telo.

– Haneman je shvatio da čovek nije mašina da se leči tako što će mu biti popravlјen onaj deo koji „se pokvario“. Najviše može da mu se pomogne upravo osnaživanjem njegovog odbrambenog mehanizma, koji će sam znati šta je potrebno da bi organizam ostao u ravnoteži. Naravno, najteži posao homeopate jeste upravo razumevanje „odgovora“ vitalne sile pacijenta nakon davanja homeopatskog sredstva. Postoje tačno određeni principi i zakoni na osnovu kojih homeopata može da prati tok iscelјenja svoga pacijenta i svaka ozbilјnija škola homeopatije mora strogo da insistira na ovom znanju – istakla je Karajanov.

Poznato je, prema naučnim statistikama, da od 50 posto žena koje imaju gen kancera dojke, polovina ne oboli od te bolesti. Kako to da su one ostale zdrave? Ista se situacija ponavlјa sa virusima. Zašto se dešava da neke osobe ne obole, tj virus im ne može ništa? Šta je to što toliko osnažuje imunitet? – Naša sagovornica odgovara:

– Imamo takođe slučajeve gde se osoba hrani zdravo, redovno vežba, ali ipak oboli. Kada dublјe uđemo u slučaj, primetimo da osoba ima preteranu kontrolu nad svojim životom, da je opsednuta perfekcijom, a sve je kompenzacija za potisnute emocije. Ovo je mnogo važnije primetiti nakon sagledavanja simptoma njenog obolјenja.

Istraživanjima je takođe pokazano da zdrava deca, bez gena kancera, usvojena u porodice koje imaju obolele od ove bolesti, kasnije razviju kancer. Objašnjenje ove pojave je da nisu geni ti koji su doveli do bolesti, nego su do toga doveli usvojeni mentalni obrasci.

– To je revolucionarno otkriće koje nam ujedno daje i utehu. Jer u tom slučaju shvatamo da je moć nad našim zdravlјem upravo u našim rukama. Čovek je taj koji svojim mentalnim procesima aktivira mozak da stvara određene hemijske procese u organizmu. U hipotalamusu se stvaraju sitni nizovi proteina (peptidi) i sklapaju se u izvesne neuro-peptide ili neuro-hormone koji odgovaraju emocijama koje doživlјavamo svaki dan. Postoje hemijska jedinjenja za lјutnju, za tugu, patnju … – naglasila je Karajanov.

Razni veliki umovi odavno rade na tome, često neprihvaćeni od konvencionalnih sistema. Homeopatija se razvijala i proširivala u poslednjih 200 godina i danas je to veoma temelјna nauka. Zahvalјujući današnjim razumevanju prirode čovekovog postojanja homeopatija dobija svoje mesto u zdravstvenom sistemu. U svetu je sve razvijenija tzv. integrativna medicina. Ona predstavlјa savršenu saradnju između klasične i holističke medicine.

– Prvi korak ka vraćanju zdravlјa čovečanstva jeste preuzimanje odgovornosti za svoje zdravlјe. Razumevajući prirodu našeg organizma na ovaj način, mnogo je lakše doći do takvog stanja svesti i živeti život mnogo kvalitetnije. Sa ovakvim stanovištem, čovek budućnosti će biti mnogo zdraviji čovek – istakla je Tatjana Karajanov, homeopata.

Marina Jablanov Stojanović

Foto: privatna arhiva, pixabay, pexels