Kako izračunati svoje brojeve

Kako izračunati svoje brojeve

Kundalini joga, pa samim tim i numerologija smatra da mi imamo 10 tela a da je jedanaesto ujedinjenje svih. Zato se u kundalini numerologiji uvek se sabiraju sve cifre dok se ne dobije broj ne veći od 11 tako da su 10 i 11 jedini dvocifreni brojevi koji se ne sabiraju. Evo primera kako se izračunava: dan rođenja 30.03. 1980 godine. Broj duše je dan kada ste se rodili: 3+0=3. Broj karme je mesec našeg rođenja: broj 3. Broj našeg dara je suma dva poslednja broja godine našeg rođenja: 8+0=8. Broj sudbine je zbir svih cifara godine našeg rođenja: 1+9+8+0=18, 1+8=9. Broj puta je zbir svih cifara našeg datuma rođenja: 3+3+1+9+8+0=24, 2+4=6.

M. Jablanov Stojanović

Foto: Pexels