Istorijat meteorologije

Meterološki krug – mesto gde se obavljaju standardizovana meteorološka merenja

Pojave na nebu koje utiču na zemlju

Reč meteorologija potiče od grčke reči meteoron, koja se odnosila na sve pojave na nebu. Starogrčki filozof Aristotel, u svojim istraživanjima prirode bavio se i vremenskim prilikama i o tome napisao knjigu koja se zove „Meteorologika“. Međutim, prava istraživanja vremenskih prilika mogla su da otpočnu tek kada su izumljeni instrumenti koji su merili temperaturu, pritisak, vlagu, brzinu i pravac vetra. Tokom XIX veka razvoj pouzdanih instrumenata omogućio je stalnost i tačnost osmatranja na širem području.

Kod nas je profesor Vladimir Jakšić 1. januara 1848. počeo da meri maksimalne i minimalne temperature i beleži vremenske pojave u Beogradu. A prva mreža od 20 meteoroloških stanica u Srbiji je počela da radi 1856. godine i to je u to vreme bila najgušća mreža stanica u svetu!

Međunarodna saradnja u meteorologiji je utemeljena na Prvom međunarodnom kongresu meteorologa u Beču, 1873. godine kada je osnovana Međunarodna meteorološka organizacija. Ta organizacija je prerasla 1950. godine u Svetsku meteorološku organizaciju 23. marta, kada se obeležava Svetski dan meteorologije.

Marina Jablanov Stojanović

Foto: Mariniranje