Kontrolisana realnost

Astrologija i zvanična nauka

– Ljudska misao je u potpunosti kontrolisana zvaničnom religijom, naukom, filozofijom, politikom... Percepcija realnosti kod čoveka je kontrolisana – i tu nema mesta za astrologiju. No, svako ko je želeo da zađe dublje je morao da se dotakne astrlogije. Zvanična nauka mora da zna odakle nešto počinje i gde se nešto završava, ko je tvorac i kako stvari funkcionišu – to je komplikovan sistem, dok astrologija pipada kompleksnom sistemu koji je holistički – ne mora da se zna ko ju je stvorio, ne moraju da se znaju njeni mehanizmi niti na šta je usmerena. Živimo u vreme strašne cenzure – otkrila nam je Tatjana Micić.

Marina Jablanov Stojanović

Foto: Freepik