Naučna istraživanja na temu poslušnosti

Lako je ljude navesti da budu instrument tuđih ciljeva

– Naučna istraživanja su pokazala da su ljudi skloni da izvršavaju naredbe koje dolaze od autoriteta, čak i kada se nanosi bol drugoj osobi, pod uslovom da autoritet ima razumno objašnjenje za nanošenje boli. Najpoznatiji je primer Milgramove studije u kojoj su učesnici studije postavljeni u ulogu profesora koji za svaki netačan odgovor kažnjava učenika puštanjem struje u njegovo telo. Iako se učesnicima nije dopalo da učenicima nanose bol, ipak je veliki procenat njih do kraja studije izvršavao naređenja, jer su osobe od autoriteta (naučnici) ponavljali da se strujom ne štete tkiva učenika. Ovakve studije nam pokazuju koliko je lako ljude navesti da budu instrument tuđih mračnih ciljeva, te je stoga neophodno sa kultivisanjem poslušnosti kultivisati i sposobnosti kritičkog mišljenja i delovanja – otkrila nam je Vanja Bokun Popović.

M. Jablanov Stojanović

Foto: Pexels