Ne postoji podrška porodicama obolelih

Ne postoji podrška porodicama obolelih

• Da li kod nas postoji sistem podrške porodicama ili osobama koje neguju bolesnike od Alchajmerove bolesti?

– U Srbiji ne postoji razvijen sistem podrške porodicama obolelih od demencije poput dnevnih centara i savetovališta za negovatelјe. Ono što se može preduzeti je rad na dostupnosti informacija i vodiča za negovatelјe i porodice obolelih od Alchajmerove bolesti koji sadrže informacije o prirodi bolesti kao i preporuke negovatelјima u savladavanju teškoća na koje nailaze prilikom negovanja obolelih.

Pomoć i podrška podrazumeva i organizovanje kampanja i edukativnih programa za širu javnost u cilјu informisanja o bolesti i smanjenje stigmatizacije dementnih pacijenata (poštovanje i čuvanje dostojanstva dementnih osoba bez obzira na stanje u kome se oni nalaze) – objasnila nam je psihijatar dr Nevena Terzić Malenčić.

Marina Jablanov Stojanović

Foto: Pixabay