O vremenskim linijama

O vremenskim linijama

• Da li biste objasnili šta su vremenske linije?

– Vremenske linije su linije prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. U svakoj liniji nalaze se mogućnosti vezane za ona polja u životu koja su nam važna. Često me pitaju da li se vremenske linije menjaju. One se menjaju u zavisnosti od odluka koje donesemo. Svako od nas je kreator. Postoje iskustva koja su nam zapisana i određena da kroz njih moramo da prođemo, kako bismo naučili nešto, odradili karmički dug ili da bismo se promenili. Te tačke su na vremenskim linijama fiksne, kao čvorišta. To su iskustva koja moramo proći, ona će se desiti kad-tad, koliko god pokušavali da ih zaobiđemo – otkrila nam je Svetlana Marjanović.

Marina Jablanov Stojanović

Foto: Privatna arhiva S.M., Pixabay