O vremenskim linijama

O vremenskim linijama

• Da li biste objasnili šta su vremenske linije?

– Vremenske linije su linije prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. U svakoj liniji nalaze se mogućnosti vezane za ona polja u životu

Dalje