Šrot metoda

Šrot metoda

Ovu metodu osmislila je Katarina Šrot (Katharina Schroth), koja je i sama imala skoliozu i njena ćerka Krista (Christa Lehnert-Schroth) koja je ovu metodu razvila uključivši tretman disanja. Nikola Jevtić je internacionalni instruktor Šrot metode.

– Ovaj sistem vežbanja koristi se u savremenoj kineziterapiji. Tokom vežbanja je veoma bitno da se vodi računa o pravilnom pozicioniranju karlice koje predstavlja bazu kičme i od čijeg položaja zavisi položaj proksimalnih delova tela. Takođe, velika pažnja mora biti usmerena na pravilno rotaciono korektivno disanje. Rotacionim korektivnim disanjem se utiče na povećanje vitalnog kapaciteta pluća, zaustavljanje progresije krivine i vrši se korekcija već postojećeg deformiteta – objasnio nam je kineziterapeut Nikola Jevtić, koji je osmislio Šrot kampove za korekciju skolioze.

Marina Jablanov Stojanović

Foto: Privatna arhiva N. J.